Menu

HomeOsebjeMedijska ekipa

Eurofest je najbolj priljubljena in ena največjih športnih in turističnih prireditev za mlade v Sloveniji. Dogodek je organizacijsko obsežen projekt, ki zahteva preko 150 oseb različnih profilov, ki skrbijo za nemoten potek tekmovanja, informiranje udeleženih, izpeljavo celotnega sklopa večernih prireditev. Ob tej priložnosti se na vas obračamo s povabilom, da se nam pridružite v našo medijsko ekipo.

K sodelovanju vabimo fotografe, snemalce, kot tudi marketinško naravnane ljudi. Potrebno je posodabljati našo spletno stran, facebook, instagram, objavljati tekoče dogajanje, promovirati večerne prireditve, poskrbeti za oglaševanje sponzorjev,itd. Lepo vabljeni torej vsi, ki ste željni dragocenih izkušenj, novih poznanstev in prijateljstev.

Za več informacij nas kontaktirajte na: info@eurofest.si.

info@eurofest.si
00386 5 640 41 09

Copyright © Eurofest 2022. All rights reserved.